twochange

Vi tror på allas tillgång till det offentliga rummet och tycker att det är viktigt att hävda konstens plats. Vår önskan är att väcka engagemang, öppna perspektiv och tillsammans med andra skapa förutsättningar för meningsutbyten och kreativitet. 

Jannike Brantås

Jag har arbetat i de konstnärliga och sociala markerna under hela mitt yrkesliv.
Intresset för livsvillkor, konstens roller liksom pedagogiska frågeställningar har varit de röda trådar som fört in mej in i olika fält av vårt samhälle. Yrkesrollerna har pendlat mellan sociala och konstnärliga fält där nya gränsövergångar varit intressantast att utforska och gestalta. För mej är konst språk, verktyg för personliga uttryck och bidrar till hälsa.
 
Examen
Bildlärare BA, Konstfack
Undersköterskeexamen, inriktning funktionshinder

Övriga studier i urval
Socialantropologi (Stockholms universitet)
Konstpedagogik Lärarhögskolan/Stockholms universitet
Offentlig konst (KRO Kunskapslyftet)
Konst och tillgänglighet (KRO Kunskapslyftet)

Övrigt
Medlem i KRO och
Medlem iStudio44/plattform för konst

 

Pressmaterial & filer

Carina Törnblom

Med bred akademisk utbildning i botten har jag sedan år 2002 valt att arbeta som frilansande projektledare och producent utanför den traditionella konstkontexten. För mig är tillgången till konst och kultur en fråga om demokrati. Jag arbetar för att fler ska få möjlighet att ta del av konst och kultur oavsett bostadsort, ålder eller ekonomi.

Examen
Fil.kand Konstvetenskap (Stockholms universitet)

Övriga studier i urval
Genusvetenskap (Stockholms universitet)
Idéhistoria (Stockholms universitet)
Konstpedagogik (Konstfack och Lärarhögskolan/Stockholms universitet)
Poppius journalistskola