twochange

Pedagogiska och medskapande projekt

Still från No Space like Home av Lisa Jeannin och Rolf Schurmanns. Still från No Space like Home av Lisa Jeannin och Rolf Schurmanns.

En annan rörelse - skapande verksamhet för barn på sjukhus

Projektet En annan rörelse på Sachsska barnsjukhuset, avdelningen 74 handlade om att integrera rörlig bild i vårdmiljö. Förutom arbetet med den fysiska miljön i avdelningens dagrum valde vi att fokusera på kreativa aktiviteter som barnen kunde utföra själva eller tillsammans med en vuxen på det egna rummet. Vi sammanställde små lådor som innehöll en bärbar dvd-spelare, ett videoverk samt en enkel handledning. Det genomgående temat för samtiga videoverk var djur. Sedan barnen sett filmen kunde de själva skapa scener med plastfigurer och annan rekvisita. De kunde även rita och måla med de kritor som också fanns i lådorna.

Deltagande konstnärer: Lotta Döbling (SE), Lisa Jeannin (SE) och Rolf Schurmanns (NL,SE),
Helena Piippo Larsson (SE), Alicja Rogalska (GB) samt Lisa Strömbeck (SE/DK)

Projektet finansierades av Stockholms läns landsting.

Uppdrag Skugga av Team Alpha.  Foto: Carina Törnblom. Uppdrag Skugga av Team Alpha. Foto: Carina Törnblom.

Uppdrag Skuggafestivalbesökare utmanade sina självbilder genom konst

I samarbete med konstnärsgruppen Team Alpha genomförde vi Uppdrag Skugga under gatufestivalen
Piteå Dansar och Ler. I ett tält utrustat med en stark strålkastare, en filmduk, en projektor och en kamera skapade festivalens besökare tablåer med hjälp av attribut i papp. Tablåerna visades som skuggbilder för passerande på tältets utsida.

Syftet med Uppdrag Skugga var att involvera festivalens besökare i en skapande process som inte var helt förutbestämd. Team Alpha satte ramarna men besökarna hade också möjlighet att utmana dessa ramar. Konstnärernas uppgift var att inspirera, handleda och presentera. Uppdrag Skugga lockade ett stort antal festivalbesökare i skiftande åldrar att våga släppa loss och bli någon annan för en kort stund.

Team Alpha: Rikard Fåhraeus, Anders Lindgren och Ylva Sanner.

Uppdrag Skugga genomfördes på uppdrag av Piteå Dansar och Ler och Folkets Hus och Parker.

 

Installationsbild En Känsla av Samhörighet. Foto: Jannike Brantås. Installationsbild En Känsla av Samhörighet. Foto: Jannike Brantås.

En Känsla av Samhörighet - anställdas upplevelse av arbete och gemenskap blev till film och utställning

Projektet "En Känsla av Samhörighet" genomfördes tillsammans med konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson och berörde fem arbetsplatser där de anställda själva representerade sin upplevelse och erfarenhet av arbete och gemenskap. Projektet innehöll filmer, foton, blogg och en publikation och resulterade i en utställning på LO:s kongress.

En fördjupning och vidareutveckling av utställningen presenterades på Arbetets museum, Norrköping under namnet
"En Känsla av Samhörighet - Repeterar Cirkeln".

Projektet finansierades med stöd av Statens Kulturråd.

Bastet av Alicja Rogalska. Foto: Jannike Brantås. Bastet av Alicja Rogalska. Foto: Jannike Brantås.

Vad gör katterna på bordet? - anpassat bildskapande för de yngsta

Tillsammans med den kooperativa förskolan Korken och det konstnärsdrivna galleriet Studio44 genomförde vi projektet Vad gör katterna på bordet? Vi tog vår utgångspunkt i Alicja Rogalskas videoverk Bastet som saknar traditionellt narrativ. Genom att barnen fick se ett långsamt verk och sedan arbeta med material kring sina upplevelser gavs de möjlighet att uppfatta rörliga bilder i en takt som passade deras kognitiva förmåga. Barnen fick ta del av videoverket flera gånger och mellan visningarna arbeta tillsammans med pedagoger på förskolan där de skapade egna bilder utifrån vad de upplevt. Bilderna presenterades i galleriet tillsammans med videoverket och det bjöds in till öppen vernissage.

Projektet finansierades av Sparbanksstiftelsen Första.