twochange

Installationer, utställningar och filmprogram

Still ur A Look Back av Khaled Ramadan. Still ur A Look Back av Khaled Ramadan.

Personal Aspects on an Unstable World

Filmprogrammet Personal Aspects on an Unstable World producerades till Parabola Artfilm and Performance vars ambition var att fånga upp verk med ett globalt fokus. Vårt uppdrag var att sammanställa ett filmprogram med utgångspunkt i världsläget efter den 11 september 2001.

Medverkande konstnärer: Ninar Esber (LB, FR), Michael Blum (A, CA) Farhad Kalantary (NO), Kays Khalil (DE), Damir Niksic (BA), Khaled Ramadan (DK) samt Larissa Sansour (GB, DK).

 I samarbete med FIA och Tenstas nya kulturhus Tensta Träff

 

Kulturhuset 2008 01 15 13:00-17:30 av Dan Lageryd. Foto: Jannike Brantås. Kulturhuset 2008 01 15 13:00-17:30 av Dan Lageryd. Foto: Jannike Brantås.
 Kulturhuset 2008 01 15 13:00 - 17:30 av Dan Lageryd

Videoinstallationen skildrar en eftermiddag på Sergels Torg, sett ur Kulturhusets perspektiv. Filmat från tjugofem olika platser på husets olika våningar under en januarieftermiddag. Ljudspåret utgörs av
det sammanlagda ljudet från huset och dess besökare.

Dan Lageryd arbetar främst med rörliga bilder. Han fokuserar på teman som tid, rum, upprepning, perception och arkitektur.

Verket visades i  galleri K1 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
 
Samtal under utställning med Zhenchen Liu, Anders Olofsson och Lin Zhang. Foto Jannike Brantås.. Samtal under utställning med Zhenchen Liu, Anders Olofsson och Lin Zhang. Foto Jannike Brantås..

Under Construction - foto- och videoutställning av Zhenchen Liu

Zhenchen Liu bor och verkar i Paris och Shanghai. I sitt konstnärskap fokuserar han på rörlig bild i form av installationer om den postmoderna urbana erfarenheten. I utställningen på Studio 44 som sedan även visades på Sundsvalls museum koncentrerade han sig på att synliggöra den explosiva förändringen av Shanghai. I videoverk och fotografier visade han en berättelse om stadens nu, historia och framtid varvat med intervjuer av människor som tvångsförflyttats.  

Utställningen finansierades av IASPIS.

Still ur This is the Place av Lina Selander. Still ur This is the Place av Lina Selander.

All Kinds of Red

All Kinds of Red är vårt första screeningprogram vilket producerades på uppdrag av Folkets Hus och Parker. Programmet visualiserar kvinnorollen och håller ihop genom den röda färgen som på ett eller annat sätt finns representerad i samtliga verk. Rött är kanske den mest symbolladdade färgen av alla och står för så motsatta saker som kärlek, blod, liv och kamp.

Medverkande konstnärer: Johanna Gustafsson (SE), Astrid Göransson (SE), Lova Hamilton (SE),
Cecilia Lundqvist (SE), Lina Selander (SE), Lisa Strömbeck (SE) och Mårten Åhsberg (SE).

Still ur Suspension of Disbelief av Debora Elgeholm. Still ur Suspension of Disbelief av Debora Elgeholm.

Suspension of Disbelief av Debora Elgeholm

Debora Elgeholms essäfilm Suspension of Disbelief fick ge namn åt hela hennes utställning som vi visade på Studio44. I videoverket sammanväver Debora Elgeholm sin resa till Tjernobyl med Anton Tarkovskijs film Stalker, Mozarteffekten och atombombstester i Nevadaöknen. Förutom videoverket innehöll utställningen fotografier från Tjernobyl och tecknade ”porträtt” av olika atombombssprängningar. Debora Elgeholms bildspråk är stramt och förtätat. Flera av hennes verk kretsar kring tro och tvivel med referenser hämtade från Biblen och den kristna religionen. 


 

Fasten with tape - A sticky experience av Stefan Forss. Foto: Jannike Brantås. Fasten with tape - A sticky experience av Stefan Forss. Foto: Jannike Brantås.

Fasten with tape - A sticky experience av Stefan Forss

Under Pridefestivalen visade vi Stefan Forss installation Fasten with tape, a sticky experience på Bio Rio vid Hornstull i Stockholm. Stefan Forss konstnärskap behandlar ofta existensiella ämnen ur ett personligt perspektiv. Några ämen har varit hans förhållande till döden, åldrandet och livets flyktighet. I Fasten with tape - A sticky experience fortsatte han sitt arbete med att undersöka dessa teman i form av en kropp i naturlig storlek tillverkad av tejp.

I biografens salong visade vi samtidigt fyra videoverk av den danske konstnären Jesper Just under samlingsnamnet Invitation to love.

Projektet var ett samarbete mellan Bio Rio, Pride, Copacabana och Folkets Hus och Parker.

Still ur Hello Ingmar av Gunilla Josephson. Foto Jannike Brantås. Still ur Hello Ingmar av Gunilla Josephson. Foto Jannike Brantås.

 Dolly Zoom - bildkonstnärers förhållningssätt till spelfilm

Videoprogrammet ”Dolly Zoom” visar åtta konstnärers förhållningssätt till spelfilm som grund. Spelfilmerna är hämtade ur tydliga genrer eller är välkända filmer och bearbetningarna bygger delvis på att vi bär på kollektiva minnen från dessa. Konstnärerna använder karaktären, rörelsen, berättelsen eller filmrutan som form och medium. Att bryta upp tid och rörelse, sy ihop filmrutor, återupprepa dem och sätta ihop på nytt med egna tillägg är metoder som används för att åstadkomma verk med nya magiska berättelser.

Dolly zoom betyder perspektivförskjutning. Namnet är valt för att understryka olika tillvägagångssätt och för att visa vad spelfilm och videofilm kan vara utifrån olika konstnärliga utgångspunkter.
(Dolly är den vagn kameran åker på under en filminspelning)

Medverkande konstnärer: J. Tobias Anderson (SE), Kira Carpelan (SE), Jason Dee (UK),
Debora Elgeholm (SE), Gunilla Josephson (CA), Marius Mörch (NO), Jesper Nordahl (SE)
och Johan Thurfjell (SE)

 
Filmprogrammet sammanställdes på uppdrag av Folkets Hus och Parker för Bio Rio. Tack till Filmform.

 

Still ur Nature in Green and Grey av Magnus Wassborg. Still ur Nature in Green and Grey av Magnus Wassborg.

Constructions of Nature

Inför Linnéåret producerade vi på uppdrag av Uppsala konstmuseum utställningen Constructions of Nature som innehöll videoverk och objekt. Vi ville visa att förhållningssättet till den mänskliga existensen och naturen varierar utifrån historiens och samtidens förhållande till bl a tänkande och utveckling. Många variabler styr en epoks uppfattning om sin egen roll och betydelse. Linnés tid hade sin historia och sin vetenskapliga självuppfattning. Teknik och religion spelade in och upplysningstiden gav människor på olika nivåer skilda uppfattningar om sin plats i universum. Så är även fallet idag
 
Medverkande konstnärer: Jesper Carlsen (DK), Serge Comte (FR), Philippe Dorrain (FR),
Volker Eichelmann (DE), Inger Lise Hansen (NO), Lisa Jeannin (SE), Farhad Kalantary (NO), Tilda Lovell (SE), Emily Richardson (GB), Rolf Schurmanns (SE), Erika Sjöberg (SE),
Peter Svedberg (SE), Satoru Tamura (JP) och Magnus Wassborg (SE),

Bild: Ninar Esber Bild: Ninar Esber

It Starts and Ends with A Woman

Som inledning på projektet It Starts and Ends with A Woman visades verket Triangle av Ninar Esber. Videoverket åskådliggör vardagliga och livsavgörande begränsningar som många kvinnor tvingas underordna sig och förhålla sig till.

Ninar Esber är en internationellt erkänd performance-  och videokonstnär som även verkar som författare. Hon är utbildad vid Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris – Cergy och har regelbundet visat sina verk sedan slutet av 1990-talet. Hon har bland annat ställt ut på Venedigbiennalen, British Museum i London och på Centre Georges Pompidou i Paris.

Verket visades med stöd från Stockholms Stad.
 
 

Foto: Dan Lageryd. Foto: Dan Lageryd.

Kebabdrömmar av Dan Lageryd

En kartläggning av stadens återspeglingar av drömmar om mat, arbete, trygghet och samhörighet. Migrationsvågornas avlagringar i det offentliga rummet, betraktat genom snabbmatsrestaurangfönstrets prisma. Om mat och migration, om kebaben som integrationsagent.      

Kebabdrömmar visades på Mossutställningar, Stockholm under Kulturnatten.

 

Foto: Jannike Brantås Foto: Jannike Brantås
Konstvideofestival nr 1 på ID:I: Alienationen, 27 december 2017

I ett unikt samarbete mellan ID:I Galleri och Twochange presenteras en ny konstfilmfestival. 27 och 28 december presenteras ett antal curerade konstflmprogram på temat Alienationen.

"Den alienation du känner som konstnär, som anställd, som timavlönad, som medborgare eller som individ. Som representant eller kollektiv. upplevd alienation eller förstådd alienation. Andra alienation eller egen. Självvald eller påtvingad. Lustfylld eller problematisk."

Verklista: 01 How to chop an onion, Anna Hawkins, (-15, USA)
02 Yesterady Was No Good Day (Lost monuments), Felice Hapetzeder (-14SV)
03 Espressionissism Concret, Mathieu Valade(-17 CAN)
04One Way Snowmobile, Julie René De Cotret(-17CAN)
05Fjärdsjömåla 1984/Benlängdsskillnad, Carl Johan Eriksson(-14SV)
06 Oscillating Universe, Amelie Laurance Fontin(-17CAN)
07Searching for the European Roller, Hillside Projects(-16SV)
08 Summer Holiday, Tim Claxton(-17 SV/UK)
09 Microclimates, Lauri Linna(-17FIN)
10 Construction, Dan Lageryd(-12SV)
11 Field of the Undead, Jillian McDonald(-11CAN)

 Still: Part of video work in progress 2017 av Carolina Jonsson
                                                                      


                                                                                                                                                                            

Foto: Wavelength av Mats Landström, still. Foto: Wavelength av Mats Landström, still.

Elderly Ladies, konstvideoprogram 8-11 mars 2018.
Elderly  Ladies är del II i temat: It Starts and Ends with A Woman
.
Programmet visades parallellt på fyra platser i Stockholm: Årsta Folkets Hus, Hallwyllska museet, Globala gymnasiet samt på Kulturföreningen Slipvillan.
Med stöd från Stockholms Stad.
I samarbete med Kulturföreningen Slipvillan.

Konstnärer:
Alicja Rogalska, Carolina Jonsson, Alexander Mood, Mats Landström, Hajni Kis, Liselotte Vajstedt, Haliz Muhilden Yosef, Freya Sif Hestnes, Lisbeth Grägg samt Sissel Wibom 

Foto samtliga denna sida : J Brantås Foto samtliga denna sida : J Brantås
UNCANNY - Video Art Festival

Ett samarbete mellan Twochange, An Ordinary Day Film Festival och Slipvillan Kulturförening,
november 2020.

Verket :
Undertow, Carolina Jonsson
Affisch Mats Landström
Affisch Mats Landström
Undertow av Carolina Jonsson