twochange

Aktivering och gestaltning i miljöer

By the Window av Mitsuhiro Ikeda. Foto Jannike Brantås. By the Window av Mitsuhiro Ikeda. Foto Jannike Brantås.

Moving Japanese - installation i offentlig miljö

Utställningen Moving Japanese på Kulturhuset/Stadsteatern innefattade även en satellit med
verket By the window av Mitsuhiro Ikeda, på Studio44 i Stockholm.

Moving Japanese var ett utbyte mellan japanska och svenska konstnärer där de svenska videokonstnärerna presenterades i program på Mori Art Center i Tokyo.

Medverkande konstnärer: Mitsuhiro Ikeda(JP), Midori Mitamura(JP), Shiro Masuyama (JP),
Satoru Tamura (JP) och curator Hitomi Hasegawa (JP).

Fencer av Staffan Redin. Foto Bildbyrået Mesén. Fencer av Staffan Redin. Foto Bildbyrået Mesén.
Oslo Sentralstasjon - bildskärmar på järnvägsstation

I ett samarbete med Kulturbyrået Mesén genomfördes visningar av videoverk på flera befintliga skärmar på stationen.
Verken deltog var för sej men presenterades under vissa teman för att skapa sammanhang mellan verken.

Medverkande konstnärer: Carolina Jonsson (SE), Dan Lageryd,(SE) My Lindh (SE), Staffan Redin (SE),
Alicja Rogalska (GB) och Magnus Wassborg (SE).
 
Fusion av Ingeborg Lüscher. Foto Jannike Brantås. Fusion av Ingeborg Lüscher. Foto Jannike Brantås.

Everyday Magic - rörlig bild i tunnelbanan

I samarbete med SLs Konstnämnd gjordes filmprogrammet Everyday Magic för
Skanstulls T-banestation.Verken valdes utifrån sina unika, kommunicerande och
tydliga bildspråk med tanke på platsens form och funktion.

Medverkande konstnärer: Martin Clarke (GB), Jesper Just (DK), Farhad Kalantary (NO)
och Ingeborg Lüscher (CH).

 

There is a visitor av r a k e t a. Foto Jann Lipka. There is a visitor av r a k e t a. Foto Jann Lipka.

Everything Matters - utomhusprojicering

Under en kväll projicerades verk under invigningen av Kultur & Näringslivs nya kontor i
Konstakademiens fastighet.

Medverkande konstnärer: Helena Byström, Åsa Lipka Falck / r a k e t a och Torbjörn Johansson.
 

Vanitas av Felice Hapetzeder. Foto Jannike Brantås. Vanitas av Felice Hapetzeder. Foto Jannike Brantås.

Behind - rörlig bild i hotellmiljö

Ett längre konstprojekt med videoverk och bildskärmar. Ett uppdrag för Fazer Amica AB och Svensk Inredning AB för Ulvsunda slott.
Rubriken Behind länkade de olika uttrycken hos filmerna.

Medverkande konstnärer: Linnea Bergman Sjöstrand (SE), Felice Hapetzeder (SE),
Torbjörn Johansson (SE), Claes Jurander (SE), My Lindh (SE), Lisa Strömbeck (SE),
Lisa Vilhelmson (SE) och Boel Zetterman (SE).